Arcydziełami samymi w sobie są ilustracje E. Krygowskiej-Butlewskiej; znakomicie zharmonizowane z nastrojem wierszy, mają charakter swobodnej impresji malarskiej: utrzymane są mianowicie w stylistyce witraży - barwne linie naśladują swoisty typ kształtowania i zagospodarowywania przestrzeni plastycznej, wszystkie elementy - pejzaż, słońce, kwiaty, droga, ptaki, drzewa - zostały ujęte zgodnie z witrażową techniką twórczą.(.) łączą poetyckość i nastrój z odważną linią i śmiałą, przejrzystą deformacją rzeczywistości.

Grzegorz Leszczyński