Stasys Eidrigevičius - malarz całą gębą, bezkompromisowy w swoich artystycznych wyborach, zinterpretował teksty Joanny Papuzińskiej na własną, poetycką modłę - dopisując niejako pastelową kredką "didaskalia" i przydając magicznego nastroju.

Stworzył poetyckie etiudy, wariacje na temat. Jego ilustracje zaludnione dziećmi z bajki - ni to arlekinami, ni to marzycielami, wymykającymi się z dziecinnych pokoi do świata wyobrażeń i fantazji.

Joanna Olech

Tak pomyślana lektura jest czymś więcej niż tylko prostą zabawą: jest niezapomnianym, ważnym przeżyciem, wpisuje się bowiem w krajobraz wewnętrzny czytelnika, z kolei wywołuje silną potrzebę obcowania z podobnymi książkami. Podobnie jak ludowe baśnie, których przeszłość skrywa mrok dziejów, zaspokaja dziecięcą potrzebę obcowania z najbardziej doniosłymi treściami ludzkiej egzystencji; lęk, codzienny towarzysz ludzkiego bytowania, do takich zagadnień należy w pierwszej kolejności, wespół z takimi doświadczeniami jak miłość, przyjaźń, dobro.

Grzegorz Leszczyński