Ptaki

Pytasz, po co wstaję
codziennie tak wcześnie?
Czemu wiersze piszę
W czas poranny taki?
Widzisz,
Mieszkam w wielkim,
Hałaśliwym mieście.
To jedyna pora,
Kiedy słychać ptaki.

Z tomiku Kiedy słychać ptaki, Poznań 1998